Leerlingen die langdurig en structureel moeite hebben met bepaalde vakken, kunnen een of meer bijlessen volgen voor het betreffende vak. Dit zijn privélessen van 60 minuten, die worden gegeven in de avonduren en op zaterdag. Hierbij bespreken we van te voren met de leerling aan welke punten aandacht wordt besteed. Ook is het mogelijk wekelijks één of meer uren aandacht te besteden aan een mix van vakken. Voor leerlingen die vooral moeite hebben met plannen bieden wij de studielessen aan. Hierin wordt aandacht besteed aan planning, efficiëntie, effectiviteit en studiemethoden.

De bijlessen worden zoveel mogelijk gegeven door gekwalificeerde leraren. De kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht.