Leerlingen die de Huiswerkwinkel bezoeken krijgen dagelijks steun en begeleiding bij het maken van huiswerk in de vorm van:

  • overhoren en controleren van maak- en leerwerk;
  • indien nodig extra uitleg en oefening;
  • helpen bij plannen van het huiswerk, zodat de hoeveelheid werk evenredig over de dagen van de week wordt verdeeld;
  • aandacht voor het ontwikkelen van goede studiegewoontes en het ontwikkelen van een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het huiswerk;
  • extra aandacht voor leerlingen met leerproblemen zoals dyslexie, dysorthografie en dyscalculie.

Huiswerk en plannen

De leerlingen leren en maken dagelijks in de Huiswerkwinkel hun huiswerk voor de volgende dag, maar moeten daarnaast ook vooruitwerken. Op vrijdag werken leerlingen aan het huiswerk voor maandag en een deel van het werk voor de dagen daarna. Wij overhoren al het leerwerk schriftelijk of mondeling, en controleren of het maakwerk af is.

We maken samen met de leerlingen een planning om repetities en andere overhoringen te leren of maken. Daarnaast werken we nog extra aan studievaardigheden met brugklasleerlingen en leerlingen die moeite hebben met plannen en systematisch werken.

Voortgang op school

Het is belangrijk dat de medewerkers van de Huiswerkwinkel op de hoogte blijven van de voortgang op school. Daarom vragen we onze leerlingen om altijd hun cijfers te melden, en zoveel mogelijk ook de gemaakte proefwerken en overhoringen te laten zien. Zo krijgen wij inzicht in de sterke en zwakke kanten van de leerling. Op basis daarvan besluiten we bijvoorbeeld om extra aandacht te besteden aan hiaten in de kennis en specifieke moeilijkheden bij het leren en reproduceren van de leerstof.

Een aantal keer per jaar, of vaker indien nodig, zoeken we contact met de ouders om de werkwijze en de vorderingen van de leerling te bespreken.