Bij de Huiswerkwinkel krijgen leerlingen van het voortgezet onderwijs ondersteuning bij het leren en maken van huiswerk. De Huiswerkwinkel verzorgt ook individuele bijlessen in alle schoolvakken op alle niveaus.

Voor wie?

De Huiswerkwinkel verzorgt de dagelijkse begeleiding bij het leren en maken van huiswerk. Leerlingen van alle schooltypes van het voortgezet onderwijs zijn bij ons welkom.

Wij richten ons vooral op leerlingen met:

  • leermoeilijkheden, zoals dyslexie, dyscalculie, concentratie- en ordeningsproblemen;
  • problemen met discipline en systematisch of planmatig werken;
  • hiaten in de voorkennis of leerachterstand, door bijvoorbeeld een verblijf in het buitenland of een langdurige ziekte.

Uiteraard is de Huiswerkwinkel ook voor reguliere leerlingen een plek waar zij rustig aan hun huiswerk kunnen werken. Een uitkomst als u zelf geen tijd of gelegenheid heeft om uw zoon of dochter te helpen met maken, leren en plannen van het huiswerk.

Bijlessen

Naast huiswerkbegeleiding verzorgt de Huiswerkwinkel ook bijlessen in alle vakken voor leerlingen van alle klassen en schooltypen van het voortgezet onderwijs. Meer over bijlessen.