U kunt uw zoon of dochter telefonisch of schriftelijk aanmelden voor huiswerkbegeleiding. Als alle plaatsen in het instituut bezet zijn, komen nieuwe leerlingen op volgorde van aanmelding op een wachtlijst.

Wanneer uw zoon of dochter geplaatst kan worden, krijgt u het inschrijfformulier toegestuurd. De inschrijving is definitief zodra wij dit formulier ondertekend van u hebben teruggekregen. Als de leerling niet aan het begin van de maand wordt geplaatst, wordt een evenredig deel van de kosten per maand in rekening gebracht.

Opzeggen moet minimaal één maand van tevoren en kan alleen schriftelijk. Als dit niet aan het einde van de maand is, wordt een evenredig deel van de kosten voor deze maand in rekening gebracht.

Aan het eind van het schooljaar vervalt de inschrijving automatisch. Ruim voor het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u een nieuw inschrijvingsformulier toegestuurd. Leerlingen die al van het instituut gebruik maken, hebben bij plaatsing in het nieuwe schooljaar voorrang, mits het inschrijvingsformulier uiterlijk zes weken voor het begin van de zomervakantie bij het instituut is ingeleverd.

Voor informatie over beschikbare plaatsen en aanmelding, neem telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Tarieven

De tarieven voor huiswerkbegeleiding zijn per maand, gedurende 10 maanden per jaar:

  • € 545 per maand voor 5 dagen per week
  • € 495 per maand voor 4 dagen per week
  • € 390 per maand voor 3 dagen per week
  • € 290 per maand voor 2 dagen per week
  • € 155 per maand voor 1 dag per week

Omdat eindexamenkandidaten een intensievere begeleiding behoeven, gelden er speciale tarieven voor leerlingen in een eindexamenklas:

  • € 605 per maand voor 5 dagen per week
  • € 550 per maand voor 4 dagen per week
  • € 435 per maand voor 3 dagen per week

Inschrijfgeld voor nieuwe leerlingen is eenmalig € 72,50.

Een bijles van 60 minuten kost € 44,50.