Cobi Spaanderman is orthopedagoog en sinds 1999 eigenaar van de Huiswerkwinkel. Ze heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Cobi houdt zich vooral bezig met de didactische en pedagogische aspecten van de leerlingenbegeleiding. Haar favoriete schoolvakken zijn wiskunde, Frans en economie en naast haar werk houdt ze van literatuur en klassieke muziek.

Naast Cobi zijn er een aantal leraren die vakinhoudelijke bijdragen leveren.

Foto door Marcel Senz

Foto door Marcel Senz

Het pand

De Huiswerkwinkel bevindt zich midden in de historische binnenstad van Hattem. Het pand is een van de 91 gemeentelijke monumenten die Hattem rijk is.

Uiteraard zijn alle door scholen voorgeschreven leermaterialen aanwezig in de Huiswerkwinkel. Er is een bibliotheek met Nederlandse en buitenlandse romans en dichtbundels die leerlingen kunnen lenen ten behoeve van hun leesdossier. Er is een uitgebreide collectie extra oefenmateriaal beschikbaar voor vrijwel alle vakken, zoals digitale oefenprogramma’s en examenbundels van voorgaande jaren.